loading...

Three kingdoms 2010 พากย์ไทย เปิดตำรา สามก๊ก EP.1-EP.81

เปิดตำราสามก๊ก

Three kingdoms 2010 พากย์ไทย เปิดตำราสามก๊ก ช่อง 3

ละครอิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความโกลาหลวุ่นวายปลายแผ่นดินฮั่น เมื่อเหล่าขุนศึกแย่งชิงความเป็นใหญ่ แผ่นดินเมืองจีนต้องแตกแยกออกเป็นสามส่วน กลายเป็นของ โจโฉ เล่าปี่ และซุนกวน สู่ปฐมบทแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่ของ สามก๊ก กับเวอร์ชั่นล่าสุดปี 2010 ที่รวบรวมเหล่านักแสดงชั้นนำไว้มากมาย ทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน กับเรื่องราวของประเทศจีนในขณะนั้น แบ่งแยกเป็น 3 อาณาจักร  หรือเรียกว่า สามก๊ก อาณาจักร ของเล่าปี่ เรียกว่า “จ๊กก๊ก” อาณาจักรของพระเจ้าซุนกวน เรียกว่า “ง่อก๊ก” และอาณาจักรของพระเจ้าโจผี เรียกว่า “วุยก๊ก” การช่วงชิงอำนาจ ความได้เปรียบ และสงครามอันดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้น…


ดูซีรี่ย์จีน Three kingdoms สามก๊ก 2010 พากย์ไทย ช่อง 3

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.01

สำรอง Ep.01

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.02

สำรอง Ep.02

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.03

สำรอง Ep.03

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.04

สำรอง Ep.04

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.05

สำรอง Ep.05

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.06

สำรอง Ep.06

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.07

สำรอง Ep.07

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.08

สำรอง Ep.08

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.09

สำรอง Ep.09

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.10

สำรอง Ep.10

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.11

สำรอง Ep.11

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.12

สำรอง Ep.12

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.13

สำรอง Ep.13

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.14

สำรอง Ep.14

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.15

สำรอง Ep.15

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.16

สำรอง Ep.16

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.17

สำรอง Ep.17

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.18

สำรอง Ep.18

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.19

สำรอง Ep.19

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.20

สำรอง Ep.20

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.21

สำรอง Ep.21

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.22

สำรอง Ep.22

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.23

สำรอง Ep.23

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.24

สำรอง Ep.24

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.25

สำรอง Ep.25

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.26

สำรอง Ep.26

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.27

สำรอง Ep.27

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.28

สำรอง Ep.28

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.29

สำรอง Ep.29

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.30

สำรอง Ep.30

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.31

สำรอง Ep.31

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.32

สำรอง Ep.32

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.33

สำรอง Ep.33

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.34

สำรอง Ep.34

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.35

สำรอง Ep.35

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.36

สำรอง Ep.36

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.37

สำรอง Ep.37

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.38

สำรอง Ep.38

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.39

สำรอง Ep.39

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.40

สำรอง Ep.40

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.41

สำรอง Ep.41

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.42

สำรอง Ep.42

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.43

สำรอง Ep.43

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.44

สำรอง Ep.44

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.45

สำรอง Ep.45

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.46

สำรอง Ep.46

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.47

สำรอง Ep.47

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.48

สำรอง Ep.48

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.49

สำรอง Ep.49

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.50

สำรอง Ep.50

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.51

สำรอง Ep.51

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.52

สำรอง Ep.52

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.53

สำรอง Ep.53

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.54

สำรอง Ep.54

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย Ep.55

สำรอง Ep.55

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.56

สำรอง EP.56

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.57

สำรอง EP.57

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.58

สำรอง EP.58

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.59

สำรอง EP.59

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.60

สำรอง EP.60

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.61

สำรอง EP.61

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.62

สำรอง EP.62

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.63

สำรอง EP.63

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.64

สำรอง EP.64

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.65

สำรอง EP.65

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.66

สำรอง EP.66

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.67

สำรอง EP.67

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.68

สำรอง EP.68

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.68

สำรอง EP.68

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.69

สำรอง EP.69

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.70

สำรอง EP.70

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.71

สำรอง EP.71

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.72

สำรอง EP.72

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.73

สำรอง EP.73

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.74

สำรอง EP.74

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.75

สำรอง EP.75

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.76

สำรอง EP.76

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.77

สำรอง EP.77

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.78

สำรอง EP.78

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.79

สำรอง EP.79

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.80

สำรอง EP.80

Three Kingdoms 2010 เปิดตำราสามก๊ก พากย์ไทย EP.81

สำรอง EP.81

Comments

comments