3 % Percent Season 2 ซับไทย EP1 – EP10 [จบ]

3 Percent Season 2 ซับไทย


3 Percent Season 2 ซับไทย

3 Percent Season 2 ซับไทย

3 % percent ซับไทย ในโลกอนาคตที่เหล่าอภิสิทธิ์ชนหนีไปใช้ชีวิตบนเกาะสวรรค์ห่างไกลสลัมแออัด มีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นหนึ่งในผู้คน 3% ที่อยู่เหนือความเสื่อมทรามทั้งมวล เมื่อการคัดสรรครั้งต่อไปใกล้เข้ามา กลุ่มผู้ต่อต้านจึงวางแผนพร้อมมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อทำลายการคัดสรรให้สิ้นซาก ส่วนมิเชลีพบว่าตัวเองตกอยู่ในที่นั่งลำบาก


 

3 % Percent ซับไทย EP1

3 % Percent ซับไทย EP2

3 % Percent ซับไทย EP3

3 % Percent ซับไทย EP4

3 % Percent ซับไทย EP5

3 % Percent ซับไทย EP6

3 % Percent ซับไทย EP7

3 % Percent ซับไทย EP8

3 % Percent ซับไทย EP9

3 % Percent ซับไทย EP10