ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor) EP.1 – EP.70 [จบ]

Dream of the Emperor

Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน) เป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์สมัยคาบสมุทรเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 อาณาจักร คือ โคกูรยอ แพคเจ และชิลลา ตัวเอกของเรื่องคือ คิมชุนชู ซึ่งต่อมาจะได้ขึ้นสถาปนาเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าแทจงมูยอล แห่งอาณาจักรชิลลา Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน) พระองค์ทรงมีความสำคัญในหน้าประวัติศาตร์เกาหลีเพราะทรงเป็นผู้ที่รวมรวบสามอาณาจักรเข้าเป็นหนึ่งได้สำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของแม่ทัพคนสำคัญในสมัยนั้นอย่างคิมยูชิน Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน)

ซีรี่ย์เกาหลี ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor) พากย์ไทย

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.01 / สำรอง EP.01

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.02 / สำรอง EP.02

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.03 / สำรอง EP.03

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.04 / สำรอง EP.04

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.05 / สำรอง EP.05

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.06 / สำรอง EP.06

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.07 / สำรอง EP.07

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.08 / สำรอง EP.08

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.09 / สำรอง EP.09

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.10 / สำรอง EP.10

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.11 / สำรอง EP.11

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.12 / สำรอง EP.12

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.13 / สำรอง EP.13

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.14 / สำรอง EP.14

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.15 / สำรอง EP.15

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.16 / สำรอง EP.16

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.17 / สำรอง EP.17

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.18 / สำรอง EP.18

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.19 / สำรอง EP.19

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.20 / สำรอง EP.20

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.21 / สำรอง EP.21

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.22 / สำรอง EP.22

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.23 / สำรอง EP.23

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.24 / สำรอง EP.24

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.25 / สำรอง EP.25

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.26 / สำรอง EP.26

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.27 / สำรอง EP.27

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.28 / สำรอง EP.28

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.29 / สำรอง EP.29

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.30 / สำรอง EP.30

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.31 / สำรอง EP.31

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.32 / สำรอง EP.32

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.33 / สำรอง EP.33

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.34 / สำรอง EP.34

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.35 / สำรอง EP.35

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.36 / สำรอง EP.36

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.37 / สำรอง EP.37

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.38 / สำรอง EP.38

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.39 / สำรอง EP.39

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.40 / สำรอง EP.40

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.41 / สำรอง EP.41

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.42 / สำรอง EP.42

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.43 / สำรอง EP.43

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.44 / สำรอง EP.44

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.45 / สำรอง EP.45

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.46 / สำรอง EP.46

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.47 / สำรอง EP.47

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.48 / สำรอง EP.48

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.49 /สำรอง EP.49

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.50 / สำรอง EP.50

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.51 / สำรอง EP.51

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.52 / สำรอง EP.52

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.53 / สำรอง EP.53

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.54 / สำรอง EP.54

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.55 / สำรอง EP.55

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.56 / สำรอง EP.56

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.57 / สำรอง EP.57

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.58 / สำรอง EP.58

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.59 / สำรอง EP.59

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.60 / สำรอง EP.60

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.61 / สำรอง EP.61

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.62 / สำรอง EP.62

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.63 / สำรอง EP.63

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.64 / สำรอง EP.64

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.65 / สำรอง EP.65

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.66 / สำรอง EP.66

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.67 / สำรอง EP.67

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.68 / สำรอง EP.68

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.69 / สำรอง EP.69

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Dream of the Emperor EP.70 / สำรอง EP.70

Comments

comments