Pretty Li Hui Zhen ซับไทย+พากย์ไทย EP.1-EP.40 [จบ]

Pretty Li Hui Zhen

“Pretty Li Hui Zhen” เรื่องราวของสาวนางนึงนามว่า หลี่ฮุยเชน สาวหน้าตาดีที่มีชีวิต สมบูรณ์แบบ แต่เธอกลับมีอดีตที่เจ็บปวด และเพื่อนของเธอ Bai Hao Yu จากผู้ชายธรรมดากลายเป็นคนที่เติบโดขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และประสบความสำเร็จในชีวิต แล้ววันนึงทั้งคู่ก็ได้มาพบกันอีกครั้ง ในสถานะการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ชนชั้นที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เรื่องราวความรักอันโรแมนติกและอบอุ่นของทั้งคู่จึงเริ่มต้นอีกครั้ง ติดตามได้ใน Pretty Li Hui Zhen  ซับไทย


นักแสดง: Sheng Yilun / Dilly รีบา / Zhang Binbin / Li Rui Xi / วังเสี่ยว

Pretty Li Hui Zhen EP.1 / สำรอง EP.1

Pretty Li Hui Zhen EP.2 / สำรอง EP.2

Pretty Li Hui Zhen EP.3 / สำรอง EP.3

Pretty Li Hui Zhen EP.4 / สำรอง EP.4

Pretty Li Hui Zhen EP.5 / สำรอง EP.5

Pretty Li Hui Zhen EP.6 / สำรอง EP.6

Pretty Li Hui Zhen EP.7 / สำรอง EP.7

Pretty Li Hui Zhen EP.8 / สำรอง EP.8

Pretty Li Hui Zhen EP.9 / สำรอง EP.9

Pretty Li Hui Zhen EP.10 / สำรอง EP.10

Pretty Li Hui Zhen EP.11 / สำรอง EP.11

Pretty Li Hui Zhen EP.12 / สำรอง EP.12

Pretty Li Hui Zhen EP.13 / สำรอง EP.13

Pretty Li Hui Zhen EP.14 / สำรอง EP.14

Pretty Li Hui Zhen EP.15 / สำรอง EP.15

Pretty Li Hui Zhen EP.16 / สำรอง EP.16

Pretty Li Hui Zhen EP.17 / สำรอง EP.17

Pretty Li Hui Zhen EP.18 / สำรอง EP.18

Pretty Li Hui Zhen EP.19 / สำรอง EP.19

Pretty Li Hui Zhen EP.20 / สำรอง EP.20

Pretty Li Hui Zhen EP.21 / สำรอง EP.21


ดูเรื่องนี้ในเวอร์ชั่น พากย์ไทย ได้จากลิ้งต์ด้านล่างนี้

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP01 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP02 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP03 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP04 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP05 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP06 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP07 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP08 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP09 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP10 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP11 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP12 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP13 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP14 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP15 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP16 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP17 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP18 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP19 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP20 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP21 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP22 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP23 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP24 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP25 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP26 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP27 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP28 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP29 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP30 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP31 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP32 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP33 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP34 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP35 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP36 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP37 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP38 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP39 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

ขอหยุดหัวใจที่ยัยจอมยุ่ง พากย์ไทย EP40 | สำรอง | สำรอง1 | สำรอง2

Comments

comments