งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP1 – EP60 [จบ]

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

ดูซีรี่ย์ งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

“มีเพียงความจงรักภักดี ที่มุ่งหวังปกป้องชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการรุกรานของศัตรู”

เรื่องย่อ งักฮุย แม่ทัพพิทักแผ่นดิน (The Patriot Yue Fei) คือชีวประวัติของวีรบุรุษ ที่นำเสนอถึงความกล้าหาญ และความสามารถของ งักฮุย รวมถึงความจงรักภักดี และการอุทิศตัวเพื่อชาติ เป็นงานที่จะมอบจิตวิญญาณอันแน่วแน่มั่นคง และเด็ดเดี่ยว… ปลายรัชสมัยเป่ยซ่ง แคว้นเหลียวยกทัพบุกภาคกลาง อาณาประชาราษฏร์ได้รับความเดือดร้อน เวยจงฮ่องเต้ทรงไม่นำพาปกครองชาติบ้านเมือง ถงกว้านแม่ทัพใหญ่ผูกพันธมิตรกับแคว้นกิมต่อต้านแคว้นเหลียว ถงกว้านเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และไม่สันทัดการศึก ทำให้พ่ายแพ้สงครามครั้งแล้วครั้งเล่า กองทัพซ่งและกองทัพจินผูกพันธมิตร แต่กองทัพกิมก็พูดจาดูถูกดูแคลนกองทัพซ่งว่าไร้ความสามารถ สร้งความไม่พอใจให้งักฮุยเป็นอันมาก งักฮุยนำพาจางเสี้ยน,หนิวเกา,สีชิ่ง,หวังกุ้ยและผู้กล้าแปดร้อยคน สำแดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของกองทัพแคว้นกิม

The_Patriot_Yue_Fei

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

นักแสดงนำ

หลินซินหยู รับบท เสี้ยวเอ้อ

หลอเจียเหลียง รับบท ฉินฮุ่ย

หวงเสี่ยวหมิง รับบท งักฮุย

หลิวซือซือ รับบท หยางซื่อ

ตัวอย่าง งักฮุย แม่ทัพพิทักแผ่นดิน

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 2

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 3

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 4

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 5

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 6

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 7

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 8

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 9

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 10

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 11

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 12

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 13

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 14

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 15

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 16

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 17

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 18

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 19

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 20

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 21

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 22

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 23

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 24

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 25

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 26

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 27

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 28

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 29

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 30

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 31

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 32

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 33

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 34

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 35

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 36

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 37

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 38

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 39

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 40

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 41

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 42

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 43

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 44

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 45

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 46

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 47

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 48

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 49

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 50

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 51

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 52

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 53

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 54

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 55

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 56

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 57

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 58

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 59

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 60

Comments

comments