The Story of Ming Lan ซับไทย EP1 – EP73 [จบ]

The Story of Ming Lan


หมิงหลาน ยอดหญิงอัจฉริยะ The Story of Ming Lan ซับไทย อิงจากนวนิยายที่เขียนโดยกวนซินซี เรื่องราวของ หมิงหลานนางเอกของเราผ่านวัยเด็กของนางสู่วัยผู้ใหญ่และเข้าสู่ชีวิตการแต่งงาน นางเป็นลูกคนที่ 6 ของตระกูลเซิ่ง แม้ว่านางจะเป็นคนสวยและฉลาด แต่นางกลับไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของครอบครัว นางต้องจึงต้องปิดบังความฉลาดของนางและทนทุกข์ทรมานตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในระหว่างช่วงเวลานั้น นางได้พบกับเพื่อนและศัตรูมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กู้ถิงเย่ บุตรคนที่สองสกุลกู้ ที่มองเห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของนางรวมไปถึงจิตใจอันโดดเดี่ยว เขาจึงคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลหมิงหลันตลอดมา หลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาจะทำงานร่วมกันในฐานะคู่หูที่มีอำนาจจัดการระบอบการปกครองของกษัตริย์องค์ใหม่รวมถึงเก็บเกี่ยวโลกแห่งความสุขด้วยตนเอง

นำแสดงโดย : จ้าวลี่อิง, เฝิงเส้าเฟิง

ความยาว : 73 ตอน

ออกอากาศเครือข่าย : หูหนานทีวี

 

ตัวอย่าง ตำนานหมิงหลัน The Story of Ming Lan


หมิงหลาน ยอดหญิงอัจฉริยะ The Story of Ming Lan ซับไทย

The Story of Ming Lan ซับไทย EP1

The Story of Ming Lan ซับไทย EP2

The Story of Ming Lan ซับไทย EP3

The Story of Ming Lan ซับไทย EP4

The Story of Ming Lan ซับไทย EP5

The Story of Ming Lan ซับไทย EP6

The Story of Ming Lan ซับไทย EP7

The Story of Ming Lan ซับไทย EP8

The Story of Ming Lan ซับไทย EP9

The Story of Ming Lan ซับไทย EP10

The Story of Ming Lan ซับไทย EP11

The Story of Ming Lan ซับไทย EP12

The Story of Ming Lan ซับไทย EP13

The Story of Ming Lan ซับไทย EP14

The Story of Ming Lan ซับไทย EP15

The Story of Ming Lan ซับไทย EP16

The Story of Ming Lan ซับไทย EP17

The Story of Ming Lan ซับไทย EP18

The Story of Ming Lan ซับไทย EP19

The Story of Ming Lan ซับไทย EP20

The Story of Ming Lan ซับไทย EP21

The Story of Ming Lan ซับไทย EP22

The Story of Ming Lan ซับไทย EP23

The Story of Ming Lan ซับไทย EP24

The Story of Ming Lan ซับไทย EP25

The Story of Ming Lan ซับไทย EP26

The Story of Ming Lan ซับไทย EP27

The Story of Ming Lan ซับไทย EP28

The Story of Ming Lan ซับไทย EP29

The Story of Ming Lan ซับไทย EP30

The Story of Ming Lan ซับไทย EP31

The Story of Ming Lan ซับไทย EP32

The Story of Ming Lan ซับไทย EP33

The Story of Ming Lan ซับไทย EP34

The Story of Ming Lan ซับไทย EP35

The Story of Ming Lan ซับไทย EP36

The Story of Ming Lan ซับไทย EP37

The Story of Ming Lan ซับไทย EP38

The Story of Ming Lan ซับไทย EP39

The Story of Ming Lan ซับไทย EP40

The Story of Ming Lan ซับไทย EP41

The Story of Ming Lan ซับไทย EP42

The Story of Ming Lan ซับไทย EP43

The Story of Ming Lan ซับไทย EP44

The Story of Ming Lan ซับไทย EP45

The Story of Ming Lan ซับไทย EP46

The Story of Ming Lan ซับไทย EP47

The Story of Ming Lan ซับไทย EP48

The Story of Ming Lan ซับไทย EP49

The Story of Ming Lan ซับไทย EP50

The Story of Ming Lan ซับไทย EP51

The Story of Ming Lan ซับไทย EP52

The Story of Ming Lan ซับไทย EP53

The Story of Ming Lan ซับไทย EP54

The Story of Ming Lan ซับไทย EP55

The Story of Ming Lan ซับไทย EP56

The Story of Ming Lan ซับไทย EP57

The Story of Ming Lan ซับไทย EP58

The Story of Ming Lan ซับไทย EP59

The Story of Ming Lan ซับไทย EP60

The Story of Ming Lan ซับไทย EP61

The Story of Ming Lan ซับไทย EP62

The Story of Ming Lan ซับไทย EP63

The Story of Ming Lan ซับไทย EP64

The Story of Ming Lan ซับไทย EP65

The Story of Ming Lan ซับไทย EP66

The Story of Ming Lan ซับไทย EP67

The Story of Ming Lan ซับไทย EP68

The Story of Ming Lan ซับไทย EP69

The Story of Ming Lan ซับไทย EP70

The Story of Ming Lan ซับไทย EP71

The Story of Ming Lan ซับไทย EP72

The Story of Ming Lan ซับไทย EP73

Comments

comments